Akt o osnivanju „Neoplanta filma”


Veoma živa amaterska filmska delatnost, intenzivno razvijana pedesetih i početkom šezdesetih godina XX veka u Vojvodini i slobodna producentska grupa „Neoplanta” snažno su podstakli i ubrzali donošenje odluke o osnivanju prve profesionalne filmske kuće u Vojvodini – „Neoplanta filma”.
            Istina bilo je i otpora, čak i u vreme kada je potpuno sazrelo uverenje o neophodnosti postojanja ovakve kuće u Vojvodini. U štampi iz tog vremena, a to svedoče i neki živi osnivači „Neoplante”, neposredno uoči osnivanja, mogle su se pročitati ili kod pojedinaca iz kulturnih krugova čuti pdrugljive krilatice „o vojvođanskom Holivudu”, o nepostojanju „objektivnih uslova” za takav projekat, o nepostojanju „profesionalnih kadrova” i sl. Svetozar Udovički piše da je bilo otpora i nedovoljnog razumevanja i od strane onih koji su ih u početku podržavali. Sa dosta nepoverenja i skepse gledalo se na mogućnost mladih autora da se ravnopravno uključe u svet jugoslovenske filmske produkcije koja je u drugim krajevima zemlje već beležila solidne rezultate. Udovički dalje piše: „najmanje je bilo onih koji su u to vreme verovali da će autori prve vojvođanske profesionalne filmske kuće samo za nekoliko godina stati u sam vrh jugoslovenske filmske proizvodnje,…”.[1]
            Ali proces razvoja profesionalnog filmskog stvaralaštva, započet formiranjem slobodne producentske grupe „Neoplanta”, nije bilo moguće zaustaviti. Konačno, na predlog Izvršnog veća Odlukom Skupštine Vojvodine br. 03-1043 od 29. juna 1966. osnovana je „Neoplanta film”, sa statusom ustanove za snimanje dokumentarnih filmova. S koliko se bojažljivosti prišlo osnivanju ove filmske kuće, vidi se već iz naslova Odluke, kojim se rad buduće ustanove ograničava na „snimanje dokumentarnih filmova”, uprkos činjenicama koje smo ranije izneli i koje su nedvosmisleno govorile o potrebi postojanja na nivou Pokrajine prave profesionalne filmske kuće. Praksa je ubrzo pokazala da je ovo ograničenje samo na dokumentarne filmove bilo neodrživo, jer je „Neoplanta film” već 1968. snimila prvi dugometražni igrani film „Sveti pesak” u režiji Miroslava Antića, zatim 1969. „Rane radove” Želimira Žilnika, pa 1970. „Lepu paradu” Branka Miloševića itd.
            Prirodno „Neoplanta film” je prvih godina težište proizvodnje stavila na dokumentarni film i realizaciju zadataka postavljenih u Odluci o osnivanju. Računalo se da ova Ustanova svojim radom prvenstveno treba da obezbedi filmsku dokumentaciju o Vojvodini, njenoj istoriji i razvitku. U odluci je to precizirano članom 4 na sledeći način:

               „Zadaci ustanove su da snima:
-          dokumentarne filmove iz socijalističke izgradnje i naše bliže i dalje prošlosti;
-          Filmsku dokumentaciju o značajnim događajima iz društveno-političkog, privrednog i kulturnog života Vojvodine
-          Kulturno-prosvetne filmove
-          Da obavlja ostale poslove vezane za ostvarenje osnovne delatnosti.”

Ustanovom se upravljlo „po načelima društvenog samoupravljanja”. Prema Odluci osnivač, odnosno Pokrajinsko izvršno veće je imenovalo tri člana Saveta ustanove. Kako je u Ustanovi na početku radilo samo pet radnika, to se prema odgovarajućim odredbama Osnovnog zakona o ustanovama u njoj nije mogao obrazovati savet nego je „Neoplantom” upravljala Radna zajednica koja je vršila funkciju Saveta, a predstavnici Pokrajinskog izvršnog veća su učestvovali u radu kao članovi radne zajednice u proširenom sastavu. Direktora je, prema Odluci, imenovalo Pokrajinsko izvršno veće „po prethodno pribavljenom mišljenju Saveta ustanove”.[2]
Novosadski dnevni list „Dnevnik” je u broju od 26. juna 1966. bombasto najavio osnivanje prve profesionalne filmske kuće u Vojvodini naslovom „Dobar dan ‘Neoplanto’!”.[3] U članku je odgovoreno „nevernim Tomama” i sumnjivcima rečima: „Dobar dan, „Neoplanto”!, ne vojvođanski Holivudu, nego nepretenciozna vredna institucijo od koje se očekuje siguran hod, umetnički valjana produkcija i dugovečnost”.[4][1] Svetozar Udovički, Dokumentacija I, str. 3.
[2] Svetozar Udovički, Dokumentacija I, str. 3. .
[3]Dobar dan “Neoplanto”!”, Dnevnik, 26. jun. 1966. Str. 14.
[4] Isto.

Нема коментара:

Постави коментар