Materijalno-finansijsko poslovanje Preduzeća

Glavni izvori finansiranja preduzeća „Neoplanta film” bili su:

  1. sredstva Pokrajinske zajednice kulture iz fonda za kinematografiju, koja su akumulirana iz doprinosa od ulaznica prodatih prikazivanjem filmova. Prema kriterijumima usvojenim 1972. i petogodišnjim planom Pokrajinska zajednica kulture je za filmsku proizvodnju izdvajala godišnje sredstva za najviše 2 igrana filma, 6 kratkometražnih, dokumentarnih i 2 animirana filma. U kasnijim godinama, ovaj fond je smanjivan. Većinom sredstava Fonda za kinematografiju Vojvodine koristila je „Neoplanta film”.
  2. Prihodi od eksploatacije dugometražnih igranih filmova proizvedenih u „Neoplanti”. Sredstva ostvarena prodajom distributerima, TV kućama i u inostranstvu.
  3. Prihodi od Producentskih nagrada.
  4. Prihodi od naručenih filmova. U ovom periodu je bilo pojačano interesovanje privrednih preduzeća za produkciju „namenskih filmova” što je „Neoplanti” donosilo solidnu zaradu.
  5. Prihodi od filmskih dokumentacija naručenih i rađenih prilikom izgradnje velikih urbanističkih i drugih objekata.
  6. Prihodi ostvareni u saradnji sa TV Beograd i TV Novi Sad na realizaciji TV serija i drugih zajedničkih projekata.
  7. Ostali prihodi ostvareni od raznih usluga.

Troškovi u „Neoplanta filmu” su vođeni posebno za svaki projekat. Samo manji deo sredstava je korišćen za Režijske troškove i zakonska izdvajanja. Prema planu ovi troškovi nikada nisu prelazili 15% ukupnog godišnjeg budžeta „Neoplanta filma”. Broj stalno zaposlenih se kretao između šest i devet, što je zaista skromno u poređenju sa drugim producentskim kućama u ondašnjoj SFR Jugoslaviji.
Žiro račun „Neoplanta filma” je bio stalno pozitivan. Preduzeće je uredno izvršavalo svoje obaveze prema poveriocima i društvenoj zajednici sve do realizacije filma „Veliki transport”.

Нема коментара:

Постави коментар