Produkcija dugometražnih filmova

Novo rukovodstvo „Neoplanta filma” 1972. u domenu igranog dugometražnog filma zateklo je dva nedovršena projekta: „Samrtno proleće” po scenariju i romanu Lajoša Zilahija i film „Sloboda ili strip” Želimira Žilnika. „Samrtno proleće” je rađeno u koprodukciji sa španskom producentskom kućom „Sine 20” (Cine 20) iz Barselone i američkim „Primaveral Enterprajz” (Primaveral Enterprises, Inc) iz Njujorka u režiji Stevana Petrovića i Miguela Iglesisasa (Miguel Iglesisas). Neprecizni ugovori sa stranim partnerima, nerealni zahtevi Lajoša Zilahija u funkciji supervizora projekta, odvojeno snimanje delova filma u Španiji i Jugoslaviji, usporili su realizaciju ovog projekta. Nakon niza nesporazuma i dugotrajnih pregovora nađeni su kompromisi, pa je film konačno 1973. završen. Premijerno je prikazan iste godine na Festivalu u Puli. U osnovi filma leži čuveni roman, ljubavna priča u kojoj se mladi diplomata našao između dve žene. Sa jednom od njih je trebalo da se venča. U moralnim dilemama i snažnim osećanjima ne nalazi drugi izlaz osim dizanja ruke na sebe. Glavne uloge u filmu su poverene stranim glumcima Brisu Pešeru (Bruce Pecheur) i Peti Šepard (Patty Shepard) i domaćim glumicama Mileni Dravić i Miri Stupici.
Prema sporazumu „Primaveral enterprajz” je uradio zapadnu varijantu filma i dobio pravo prikazivanja u zapadnoj Evropi. „Neoplanta film” je imala distributerska prava u Jugoslaviji i socijalističkim zemljama u istočnoj Evropi. U Jugoslaviji distribuciju je poverila „Morava filmu”, a preko „Jugo filma” prodala je licencu Rumuniji i Čehoslovačkoj.[1]
Drugi nasleđeni projekat, film „Sloboda ili strip” bio je u završnoj fazi, ali po mnogo čemu sporan. Autor Želimir Žilnik je bio žigosan kao nosilac „crnog talasa” sa serijom filmova na koje se aktuelna vlast i politička elita okomila ocenjujući ih kao društveno neprihvatljive i štetne.
Novi direktor, dr Draško Ređep je od Želimira Žilnika, nakon pregleda snimljenog materijala tražio da izbaci neke delove. U izveštaju za 1972. direktor Draško Ređep piše da su posle razgovora nesporazumi „otklonjeni i da je reditelj filma prihvatio primedbe, bitne i obavezujuće, producenta”.[2] Nesporazumi ipak nisu bili otklonjeni, a pitanje je koliko su i razgovori bili iskreni. Film nikada nije završen niti za javnost prikazan.
Tako umesto dva planirana dugometražna filma za kalendarsku 1972. godinu „Neoplanta film” nije realizovala ni jedan, a očekivao se preporod i povećanje produkcije. U političkim forumima i štampi isticano je da su prošla vremena uzurpacije „Neoplanta filma” od strane pojedinaca zaokupljenih ličnim ambicijama i interesima i da će novo rukovodstvo vratiti „Neoplantu” društveno-korisnim projektima i biti spremno za konkurenciju u Jugoslovenskoj i svetskoj produkciji. Želeći da ispuni ova očekivanja, novo rukovodstvo „Neoplanta filma” je najavilo novi projekat film „Seobe” po romanu Miloša Crnjanskog. Zamišljeno je da se uradi TV serija i filmski spektakl. Ugovor sa Crnjanskim je sklopljen 1972. godine, tako što je „Neoplanta film” od pisca otkupila sva filmska autorska prava zauvek. Kako u pomenutom momentu „Neoplanta film” finansijski, a ni kadrovski nije bila spremna za realizaciju tako grandioznog filmskog projekta, odlučeno je da se traži rešenje u koprodukcijskim ugovorima. Direktor dr Draško Ređep to najavljuje u svom prvom izveštaju rečima:

Očevidno je da će producent morati da u vezi sa realizacijom ovog najvećeg projekta u našoj kinematografiji stupi u vezu sa televizijskim centrima, kao i sa drugim filmskim producentskim kućama”.[3]

Pošto realizacija tako zamišljenog projekta nije bila na vidiku, kako bi prevazišla nelagodnu situaciju da u tekućoj godini nema produkciju ni jednog dugometražnog igranog filma, „Neoplanta film” je sklopila ugovor o saradnji sa Centrom filmskih radnih zajednica (CFRZ) iz Beograda i kao koproducent ušla u realizaciju filma „Tragovi crne devojke”. Zapravo ovaj film je već bio snimljen u režiji Zdravka Randića, a rađen je po motivima novosadskog književnika Aleksandra Tišme. „Neoplanta” je učestvovala sa 30% sredstava, a za uzvrat, CFRZ se obavezala da sa istim procentom sredstava učestvuje u finansiranju jednog „Neoplantinog” filma. Inače, ugovor sa CFRZ je bio dugoročan i podrazumevao je: „razmenu iskustava, kadrova, producentskih planova itd.”[4] Film „Tragovi crne devojke” je veoma lepo primljen u stručnoj i široj javnosti. Bio je jedan od najgledanijih filmova 1972. godine, a glavni glumac Bata Živojinović je osvojio Zlatnu arenu u Puli, Gran-pri Festivala u Nišu i Oktobarsku nagradu grada Beograda. Neda Spasojević, takođe za naslovnu ulogu, osvojila je Srebrnu medalju u Puli i Veliku povelju u Nišu.
Saradnja sa Centrom filmskih radnih zajednica je nastavljena na sledećem „Neoplantinom” projektu dugometražnog filma „Parlog”. Scenario za film je napisao književnik Ferenc Deak, a režirao ga je Karolj Viček, autor u koga je novo „Neoplantino” rukovodstvo polagalo mnogo nade. Reditelj Karolj Viček je izgleda to poverenje obilato koristio, jer se u ovom periodu pojavljuje kao reditelj tri igrana dugometražna i većeg broja kratkometražnih filmova.
U „Parlogu” se govori o starijem vojvođanskom seljaku, ocu koji ostaje na zemlji sam, dok mu sin živi u gradu, daleko od zavičaja. U momentu kada se sin vraća, dolazi do dramatične situacije istrajavanja i borbe za život na zemlji između oca i sina. Rezultat je poruka filma – zemlja je večna, jedina prava sigurnost. U odnosu na ranije „Neoplantine”, izrazito autorske filmove u filmu „Parlog” se težilo „jednom smirenijem i odmerenijem filmskom izrazu, bez naglašavanja preterane subjektivnosti u znaku vraćanja tradicionalnim vrednostima”.[5] Veći deo filma je snimljen tokom 1973. godine, a montaža i obrada je rađena početkom 1974. godine. Film je dobio nagradu u San Remu 1975. godine.
Tokom 1973. „Neoplanta film” je ušla u još jedan koprodukcijski projekat u saradnji sa TV Beograd i CFS (Centralnim filmskim studijem) „Košutnjak” uključila se u snimanje TV serije „Salaš u malom ritu” u režiji Branka Bauera.[6] Ova dirljiva ratna priča početkom 1975. pretočena je u film „Zimovanje u Jakopsfeldu” u istoj koprodukciji kako je realizovana i TV serija. Film je postigao izvanredan uspeh. Osvojio je više nagrada u Puli i zabeležio izuzetno dobru gledanost.
Nakon ovog filma nastala je pauza. „Neoplanta film” pune dve godine, u periodu 1976.-1977. nije proizvela ni jedan dugometražni igrani film. Razlog su bila sve skromnija sredstva namenjena ovoj vrsti filma koja je obezbeđivala Samoupravna interesna zajednica kulture Vojvodine, kao i pojava novog vojvođanskog producenta „Zvezda filma” koja je startovala 1977. sa filmom „Lude godine” reditelja Zorana Čavića.[7] Ali to ne znači da se u „Neoplanta filmu” ništa nije radilo kada je u pitanju ova vrsta filma. Gotovo paralelno su pripremana tri igrana filma: „Stići pre svitanja” Aleksandra Đorđevića, „Trofej” Karolja Vičeka i „Široko je lišće” Petra Latinovića. Sredstva dobijena od SIZ-a kulture u godinama kada nije realizovan nijedan film su akumulirana i upotrebljena za pripreme pomenutih filmova. Sva tri filma je „Neoplanta” proizvela u sopstvenoj produkciji. Udeo sredstava SIZ-a kulture u proizvodnji ovih filmova bio je: za film „Stići pre svitanja” 62,20%, za „Trofej” 55,97%, za „Široko je lišće” 28,96%.[8] Razliku je obezbedila „Neoplanta film” iz sopstvenih sredstava i preko samoupravnih sporazuma sa zainteresovanim organizacijama, preduzećima ili društveno-političkim zajednicama.
Inače to je period samoupravnog udruživanja u kome je bila praksa slobodnog dogovaranja i udruživanja sredstava između različitih subjekata, tako da je „Neoplanta film” deo sredstava za proizvodnju filmova ostvarila putem direktnog sporazumevanja sa privrednim subjektima, društvenim organizacijama, opštinama i slično.
Film „Stići pre svitanja” govori o poznatom istorijskom događaju, bekstvu komunista robijaša iz Sremsko-mitrovačke kaznione i njihovom uključivanju u partizanski pokret. „Široko je lišće” takođe obrađuje ratnu temu, rad partizanskih škola u Sremu tokom 1943. godine, a „Trofej” se bavi socijalnim raslojavanjem nakon rata, ispitivanjem porekla imovine preko lika starog borca na dužnosti čuvara lovišta.
Prvo je realizovan film „Stići pre svitanja” 1978. godine, zatim „Trofej” 1979. i na kraju „Široko je lišće” 1981. godine. Sva tri filma su rađena sa relativno skromnim sredstvima. Na primer „Trofej” je koštao 7.855.756 ondašnjih dinara. Inače, „Trofej” je nosilac Velike zlatne arene Pulskog festivala.
Karolj Viček je režirao i sledeći „Neoplantin” dugometražni igrani film sa naslovom „Zalazak sunca”. Film je realizovan 1982. godine. Eva Ras je pomagala Karolju Vičeku na scenariju, a u filmu se pojavljuje i kao glumica. Film govori o korupciji i „apsurdnostima do kojih dolazi u jednom malom mestu kada povratnik sa rada u inostranstvu zatraži od svog prijatelja, predsednika opštine da u gradskoj kući otvori ekskluzivni lokal sa polunagim devojkama”.[9]
Iste, 1982. u saradnji sa „Centar filmom”, „Neoplanta film” je realizovala film „Progon” Predraga Golubovića. Reč je o ratnoj drami, progonu dvoje mladih od strane okupatorskih vojnika kroz peščaru u južnom Banatu. Film na simboličan način govori o prkosu okupaciji i slobodi za koju se vredi žrtvovati. Uopšte, „Neoplantina” produkcija igranih, ali i drugih filmova, je u to vreme sve više okrenuta ratnim temema, odnosno Narodno-oslobodilačkoj borbi.
Pre ukidanja „Neoplanta film” je 1985. u saradnji sa Beogradskim „Union filmom” proizvela film „Život je lep” Bore Draškovića. Film je rađen po motivima pripovedaka Aleksandra Tišme. Prema dr Petru Volku, to je film sa neospornim umetničkim kvalitetima koji je „predstavljao najznačajnije filmsko ostvarenje srpskog filma u 1985. godini”[10]

Deo ekipe posle prve klape filma „Široko je lišće” reditelja Petra Latinovića[1] Izveštaj o Radu preduzeća za snimanje filmova „Neoplanta film” za 1973. str. 4-5.
[2] Izveštaj o radu preduzeća za snimanje filmova „Neoplanta film” za 1972. str. 5.
[3] Izveštaj o radu preduzeća za snimanje filmova „Neoplanta film” za 1972. str. 5.
[4] Isto.
[5] Petar Volk Srpski film, Institut za film, Beograd, 1996. str. 397.
[6] Izveštaj o radu Preduzeća za snimanje filmova „Neoplanta film” za 1973. str. 6.
[7] Petar Volk Srpski film, str. 401.
[8] Informacija o načinu i sistemu finansiranja proizvodne kinematografije u Vojvodini s posebnim obzirom na dugometražne igrane filmove, Arhiv Vojvodine, fond 430, kutija 65.
[9] Petar Volk Srpski film, str. 412.
[10] Isto, str. 433.

Нема коментара:

Постави коментар