PROMENA OSNIVAČKOG AKTA I PRERASTANJE USTANOVE U PREDUZEĆE ZA SNIMANJE FILMOVA „NEOPLANTA FILM”

Tokom cele 1971. „Neoplanta film” se užurbano pripremala za prerastanje u preduzeće. Ohrabreni uspehom u proizvodnji kratkometražnih filmova i već zaživelom proizvodnjom igranih dugometražnih filmova u koprodukciji sa beogradskim „Avala filmom”, kao i osvojenim nagradama i priznanjima na svetskim i domaćim festivalima, direktor Svetozar Udovički, radna zajednica i grupa filmskih autora okupljenih oko „Neoplante” bili su čvrsto uvereni u vlastite snage i sposobnost kuće da se samostalno, bez ograničenja, uključi u tržišnu filmsku proizvodnju.
Finansijski rezultati ostvareni nakon petogodišnjeg poslovanja bili su pozitivni. „Neoplanta film” je za relativno kratko vreme akumulirala dovoljno sredstava da je mogla iz vlastitog fonda da ulaže u proizvodnju novih filmova. Pored toga, stekla je ime i ugled. Sa malim administrativnim aparatom i ambicioznom grupom okupljenih filmskih radnika željnih uspeha i afirmacije, mogla je da konkuriše ostalim jugoslovenskim producentskim kućama u proizvodnji dugometražnih igranih filmova. U tom periodu, dugometražni igrani filmovi su producentskim kućama donosili profit. Posećenost bioskopima je bila izuzetno velika, a tržište je činila teritorija cele tadašnje SFR Jugoslavije, pa je investicija u ove filmove bila isplativa i uglavnom donosila profit. Nasuprot tome, dokumentarni filmovi obično nisu bili komercijalni. Zbog toga je „Neoplanta film” svoje planove usmeravala sve više ka proizvodji dugometražnog igranog filma. Samo tokom, pomenute, 1971. „Neoplanta film” je završila 2, radila na 7 novih i imala u planovima još 11 projekata u razmatranju dugometražnih filmova. Sa takvim planovima ona više nije mogla ostati ustanova za proizvodnju dokumentarnih i kratkometražnih filmova. Istina, tada u „Neoplanta filmu” nisu računali na komplikacije koje će nastati oko filma „WR: Misterije organizma” i koje će u potpunosti promeniti sve planove, očekivani prosperitet kuće i dovesti do smene direktora.
            Takav rasplet događaja još polovinom 1971. niko nije mogao ni naslutiti. „Neoplanta film” je u to vreme bila u žiži stručne javnosti, iz sveta su stizale povoljne kritike i nagrade, čak i u slučaju spornog filma. Unutar kuće su pripremani projekti organizacione postavke novog preduzeća, sistematizacije radnih mesta, potreba za novim kadrovima, investicija i finansijskog poslovanja.
            Radna zajednica je 19. maja 1971. donela Odluku o promeni statusa ustanove i njenom prerastanju u Preduzeće za snimanje filmova „Neoplanta film”. Odluka je pod brojem 02-420/1-71 upućena osnivaču Skupštini Vojvodine na verifikaciju. Zbog događaja koji su usledili oko filma „WR: Misterije organizma”, Odluka je potvrđena tek naredne godine, 16. februara 1972. kada je skupština SAP Vojvodine pod brojem 02-22[1] dala saglasnost, čime je praktično počeo drugi period u radu ove producentske kuće.
            Pre toga, kako je već rečeno, bili su pripremljeni projekti nove organizacije preduzeća. Direktor Svetozar Udovički i njegovi saradnici su, pripremajući se za reorganizaciju „Neoplante”, planirali razvoj preduzeća u tri faze.
            Prva faza je podrazumevala promenu statusa, odnosno preregistraciju ustanove u preduzeće i kadrovsko jačanje. Planirano je da buduće preduzeće ima tri organizacione celine i to:[2]

a) Sektor produkcije koga bi u početku činili: direktor, pomoćnik direktora, korespodent (sa znanjem dva svetska jezika) i arhivar filmskog materijala.
b) Sektor opštih poslova: sekretar, tehnički sekretar, pomoćni službenik i vozač- mehaničar.
c) Finansijska služba: šef računovodstva i knjigovođa.

Druga faza je trebala da nastupi nakon dve do tri godine kada je bilo planirano proširenje delatnosti preduzeća na uvoz i distribuciju filmova.
            Treća faza, prema ovom projektu, nastupila bi nakon četiri do pet godina kada je planirano da preduzeće nosi naziv Preduzeće za proizvodnju, promet i prikazivanje filmova „Neoplanta film”. Misli se na novo proširenje delatnosti i na prikazivanje filmova, koje bi se ostvarilo integracijom bioskopskih preduzeća sa „Neoplantom” u jedinstvenu mrežu u celoj Vojvodini.
            Prema ovom projektu, značajno bi bilo pojačano učešće filmskih radnika u upravljanju „Neoplanta filmom”. Planirano je da svaki film ima svoju redakciju, koja bi pratila projekat od scenarija do konačne realizacije, a kratkometražna proizvodnja bi imala „Redakciju jednogodišnje produkcije”.
            U oblasti investicija bila je planirana rekonstrukcija i dogradnja zgrade i značajnija nabavka filmske opreme.[3]
Nakon smene rukovodstva, ovi planovi su ocenjeni nerealnim i potpuno napušteni.


[1] Službeni list SAPV, br. 5, 22. mart 1972. str. 108.
[2] Dokumentacija I, str. 393-395.
[3] Detaljan projekat je objavljen u Dokumentaciji I, st. 396.

Нема коментара:

Постави коментар