OSNIVANJE USTANOVE „NEOPLANTA FILM”


Početkom šezdesetih godina, u Vojvodini je postepeno sazrevala svest o potrebi osnivanja vlastite profesionalne filmske producentske kuće. Zagovornici ove ideje nisu bili samo foto-kino amateri, nego i javni i kulturni radnici. Vremenom je bilo sve više pristalica ove ideje i u političkim krugovima. Pokrajinski sekretarijat za kulturu je 1960. završio „prvu posleratnu stručnu i temeljnu analizu o stanju i problemima u vojvođanskoj kinematografiji”.[1] Analiza je pokazala velike, gotovo neobjašnjive protivrečnosti.

            Vojvodina je zadržala raniju tradiciju najjačeg regiona u SFR Jugoslaviji po broju bioskopa i po broju posetilaca, kao i bruto ostvarenom prihodu od prodaje ulaznica. Godišnje je, u Vojvodini, u tom periodu, bilo u proseku 20.000.000 bioskopskih posetilaca, ili, u odnosu na broj stanovnika, svaki Vojvođanin je u proseku godišnje odlazio 10 do 15 puta u bioskop. Po tom osnovu, a prema tadašnjim zakonskim rešenjima, putem filmskog doprinosa, više od petine ukupnih sredstava za filmsku proizvodnju u SFR Jugoslaviji, dolazilo je sa područija Vojvodine, koja još uvek nije imala profesionalnu kuću ni za proizvodnju, ni za distribuciju filmova. Nasuprot tome, u drugim krajevima SFR Jugoslavije, ne samo u Beogradu i Zagrebu, u to vreme, u značajnoj meri bila je pokrenuta i razvijana filmska proizvodnja. Neke republike su imale po nekoliko profesionalnih preduzeća za proizvodnju i distribuciju filmova. Analiza koju je sačinio Pokrajinski sekretarijat za kulturu pokazala je da je u Jugoslaviji do 1960. snimljeno oko 5.000 dokumentarnih filmova, od čega svega 20 sa temama iz Vojvodine.[2] U sredini sa najgušćom bioskopskom mrežom i najvećim brojem ljubitelja filma, nije bilo niti filmske proizvodnje, niti profesionalne distributerske kuće, čak ni teme, što će reći događaji, ljudi, priroda Vojvodine nisu bili interesantni filmskim stvaraocima. Uz to, reč je o sredini koja je imala veoma razvijen kulturni život, sa jakim profesionalnim kućama u oblasti pozorišta, značajnim dostignućima u oblasti likovne i muzičke umetnosti, kao i sa veoma dinamičnim privrednim razvojem. Kako je u tom periodu došlo do znatne decentralizacije, u pogledu zakonskog uređenja, finansiranja i upravljanja filmskom delatnošću, stvoreni su objektivni preduslovi za prevazilaženje ovakvog stanja. Naime, donošenjem Osnovnog zakona o filmu 1956. i ukidanjem budžetskog načina finansiranja filmske proizvodnje, prelaskom preduzeća na samofinansiranje, otvorene su mogućnosti i samoinicijativnog osnivanja preduzeća u oblasti proizvodnje i prometa filmova. Početkom šezdesetih godina, učinjen je još jedan korak u decentralizaciji upravljanja filmskom delatnošću, kada je republikama data zakonska mogućnost uređivanja ove delatnosti. Uredbom Vlade SR Srbije iz 1969. sredstva filmskog doprinosa, odnosno fondovi za film podeljeni su tako što je 40% ostajalo na teritoriji Srbije, van pokrajina, 33% pripadalo je SAP Vojvodini, a 7% SAP Kosovu.[3] Ovom Uredbom, Vojvodina je defakto dobila pravo raspolaganja izvornim prihodima namenjenim za filmsku delatnost. Iste godine izrađen je nacrt zakona o filmskom doprinosu SAP Vojvodine. Nakon javne diskusije Zakon je krajem februara 1970. usvojen u Skupštini Pokrajine, a počeo je da se primenjuje od 8. marta 1970.[4] Prema ovom Zakonu sva sredstva iz doprinosa za unapređenje domaćeg filma koja su pripadala Pokrajini usmerena su „Neoplanta filmu”.


[1] Svetozar Udovički Dokumentacija I, Neoplanta film,  str. 1.
[2] Isto, str. 2.
[3] Petar Volk Istorija jugoslovenskog filma, str. 133.
[4]Stanje i problemi kinematografije SAP Vojvodine”, Pokrajinska privredna komora, Odbor za kinematografiju, 1971. Dokumentacija I, str. 398.

Нема коментара:

Постави коментар